gürkan beyBurun estetiği, günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerden yoğun ilgi görüyor. Rinoplasti adı verilen operasyonlar, burun içi kıkırdak ve kemiklerdeki eğriliklerden kaynaklı solunum sorunlarından, estetik bozukluklara kadar çok sayıda probleme çözüm sunuyor.

Elbette bu operasyonlardan en iyi sonucu almak için, işin inceliklerini bilen uzmanlardan profesyonel destek almak gerekiyor. Peki rinoplasti ameliyatının incelikleri nelerdir? Uluslararası Yüz Plastik Cerrahisi Board diplomalı bir cerrah olan Kulak Burun Boğaz ve Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.

“Dünyada 7 milyar insan varsa, 7 milyar farklı burun olmalı”burun

Son yıllarda burun estetiğine olan ilginin artışı, operasyonları gerçekleştiren doktorların alanında bilgili ve deneyimli olmasının de önemini gündeme getiriyor. Dünyada 7 milyar insan varsa, dolayısıyla 7 milyar farklı yapıya sahip burun olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, rinoplastideki başarının, doktorun bilgi, beceri ve deneyimiyle doğru orantılı olduğunu da sözlerine ekliyor.

Başarının olmazsa olmazı; detaylı KBB muayenesi

Rinoplasti, estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşmak için olduğu kadar, nefes sorunları için de yapılabiliyor. Kayabaşoğlu, burun estetiğinden önce yapılacak detaylı bir KBB muayenesinin solunum problemlerini gidermek için önemli olduğuna dikkat çekiyor ve sözlerini şu şekilde sürdürüyor; “Burun estetiği öncesinde yapılacak KBB endoskopik muayenesi; burun etleri, varsa alerjik polipler, burun içi kıkırdak ve kemiklerin genel durumu hakkında ayrıntılı bilgi verecektir. Böylece rinoplasti ile güzel bir görünüm kazanılırken, burun sağlığı da göz ardı edilmemiş ve en iyi sonuç alınmış olacaktır.”

Burun küçültme ameliyatı sonrasında tıkanıklık riski

Burun estetiği, incelikleri bilinerek ve kulak burun boğaz uzmanlığı bulunan kişilerce uygulandığında iyi sonuçlar veriyor. Burun içi detaylı muayenesi olmadan yapılan bazı rinoplasti operasyonları, burnun görünümü düzeltmek isterken, birtakım başka sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. O nedenle, her burnun kendine özgü fizyolojisine dayanarak, kişiye özel estetik çözümler sunmak gerekiyor. Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, bu hususa dikkat edilmediğinde, örneğin burun tıkalı olmadığı halde yapılan bazı burun küçültme ameliyatları sonrasında, burun tıkanıklığı oluşabileceğinin altını önemle çiziyor.

Nasal aesthetics should be entrusted to sure hands …

Nose aesthetics, today, both women and men are intensely interested. Operations called rhinoplasty offer a number of probing solutions ranging from respiratory problems originating from curvatures in the intranasal cartilage and bones to aesthetic disorders. Of course, in order to get the best out of these operations, you need professional support from experts who know the tricks of the job. What are the finer points of rhinoplasty surgery? The International Facial Plastic Surgery Board is a qualified surgeon who specializes in Ear Nose Throat and Facial Surgeon Assoc. Dr. Gurkan Kayabasoglu shares his views on the subject.

“If there are 7 billion people in the world, there must be 7 billion different noses”

The increase in interest in nasal aesthetics in recent years has made the importance of being knowledgeable and experienced in the field of doctors who perform operations. Assuming that there are 7 billion people in the world, therefore 7 billion different nose should be, Dr. Gurkan Kayabasoglu adds that the success in rhinoplasty is directly proportional to the knowledge, skill and experience of the doctor.

Success is a must; detailed ENT examination

Rhinoplasty can be done for breath problems as well as for aesthetically pleasing appearance. Kayabasoglu points out that a detailed ENT examination before the nose aesthetic is important to relieve respiratory problems and adds; “ENT endoscopic examination to be done before nasal aesthetic gives an outline of Nasal meats, allergic polyps if present, intestinal cartilage and the general condition of bones. Thus, while rhinoplasty produces a beautiful appearance, nose health is not overlooked and the best results will be obtained.”

Risk of congestion after nasal reduction surgery

Nasal aesthetics give good results when applied to people who know their fineness and have ear, nose and throat expertise. Some rhinoplasty operations performed without an intranasal detailed examination, while trying to correct the appearance of the nose, may bring along other health problems. For that reason, each nose needs to present unique aesthetic solutions based on its own physiology. Assoc. Dr. Gurkan Kayabasoglu draws attention to the fact that nasal obstruction can occur after some nasal reduction operations when this point is not taken into consideration, for example when the nasal obstruction is not present.

#Burunestetiği #Burun #GürkanKayabaşoğlu #Rinoplasti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir