Estetik operasyonlar günümüzde en sık yapılan tıbbı işlemlerden biri haline gelmiştir. Bu işlemler cerrahi dışı ve cerrahi girişimler olarak ikiye ayrılır. Estetik operasyonlarda yapılan hatalara bakacak olursak uzun bir liste ile karşı karşıya gelmemiz çok normal. Bunun nedenini bu şekilde özetleyebiliriz:

 

1- Estetik girişimler ve yöntemler gün geçtikçe sayısı artıyor.

2- Estetik talepler tamamen isteğe bağlı olduğundan dolayı birçoğu hastanın gerçek dışı isteklerinden oluşur.

3- Estetik istekleri çoğu zaman hastanın fizibilitesine bakılmaksızın uygulanır ne yazık ki.

4- Bu uygulamalar maalesef yıllarca eğitimini alan uzman hekimlerin kontrolünden çıkartılıp gerçek eğitim niteliği taşımayan kısa süreli kurslarla bu işi tamamen hekimlikten ticarete döken kişilere hibe edilmiştir.

5- Her gün yenisi ortaya çıkan tıbbı cihazlar, ilaçlar, yöntemler her ne kadar cazip olsalar da mutlaka temkinle bunlara yaklaşmak gerek. Bir yöntem veya ilacın her yönden etkinliği ve uygulanabilirliği uzun süre deneysel ve klinik araştırmalar sonucunda belirlenir.

En sık yapılan hatalar:

En sık yapılan hatalardan bahsedecek olursak en sık işlem yapılan bölgeye göre bir sınıflandırma yapmakta fayda var. Bu bölgeleri yüz ve vücut olarak ikiye ayıralım.

Yüz bölgesi estetik operasyonlar ya mevcut olan ve hastayı mutsuz eden görüntü veya yaşla ortaya çıkan deformasyonlar için yapılan müdahalelerdir. Yüz bölgesine yönelik yapılan en sık uygulamalar gençleştirme operasyonlarıdır. Bu konuda cerrahi girişimlere daha dikkatli ve daha planlı yaklaşıldığından bu uygulamalarda sık hataya rastlanmaz.

Diğer taraftan sıkça hastalara sorun yaşatan ve manşetlere konu olan yumuşak doku dolguları en çok üstünde durulması gereken konulardandır. Uygunluğu onaylanmamış ve bazen hiç tıbbı niteliği olmayan maddeleri bir kenara koyarsak, onaylı dolguların da bilinçsiz ve gerçekten “badana da kullanılan alçı” mantığıyla kullanıldığında facialar ortaya çıkar. Bu dolgular vücuda uyumlu olduğu halde fazla miktarda veya uygun olmayan bölge için uygulandığında uzun vadede tedavisi zor deformasyonlara yol açabilir. Dolgular konusunda en büyük yanlış hastalar tarafından kalıcı dolgu arayışıdır. En uygun dolgu ek kısa sürede vücuttan atılabilen ve doku uyumu en yüksek olan dolgudur. Ne kadar dolgunun ömrü uzunsa o kadar dokularda kalıcı değişikliklere yol açabilen ve uzun vadede geri dönüşü olmayan deformasyonlara yol açan maddeler dolguya entegre edilmiştir demektir.

İkinci bölge yani vücuda gelince, vücuda yönelik estetik operasyonlarda en büyük yanlış bir takım vücut şekillendirme operasyonların zayıflama operasyonu olarak nitelendirilmesidir ve ne yazık ki bu çoğunlukla uygulayan hekimler tarafından lanse edilmektedir.

Estetik operasyonlarda yapılan hataların en sıkça rastlanan ve en önemlilerini gözden geçirdik. Tabi ki hatalar bunlarla sınırlı değildir ve detaylı bir bakışta sonu gelmeyen bir listesi karşımıza çıkıyor. Bunların önüne geçmek en başta uzman hekimin görevidir.

Most common mistakes in aesthetic operations

Aesthetıc interventıons became the most frequently used medıkal or surgıcal ınterventıons today. These ınterventıons can be dıvıded to surgıcal and non-surgıcal ınterventıons. Regardıng malpractıces ın aesthetıc ınterventıons we can lıst so many tıtels and ıt ıs not surprısıng because of these reasons:

1- The number and tecnınques of these ınterventıons are ıncreasıng daıly.

2- Most patıants demands are unrealıstıc.

3- Unfortunatly most of these ınterventıons done whıtout consıderıng patıants fısıbılıty.

4- Nowaday because of wrong health mınıstery programıng these ınterventıons are done by the persons who are not really educated, and they only passed a very short courses ınstade of resıdency educatıon.

5- Every day many new methods and devıces come out and they must be threated whıt care as any new methodes have to be tested and ellıgıbılıty confırmed by proved reasurches.

 

Most common mıstakes:

Regardıng to thıs topıc we had better to dıvıde topıc to tow part based on body pert undergoıng ınterventıon. Face and torso.

Interventıons done for the face regıon are due to patıants problems whıt hteır appearance or due to age related changes. If the patıant has any problem or he/she ıs unhappy whıt hıs/her appearance thıs a demandıng chalenge because ın most of these cases they choose appearances as models to looklaık which ıs totally dıfferent from they real physıcs. In thıs case the surgeon must talk to patıant and ınform hım/her that what would be the rıght choıce for the patıant and not let hım/her to ınsıst on unrealıstıc whıshes. If physıtınon do not do thıs the results would be dısastr. Botox ıs a very famous majıc stıc as we all know ıt.

The second area we wıll dıscuss ıs torso. Unfortunately, most of the body sculpturıng procedures are known as weıght loosıng modalıtıes and ıt ıs ımposed as thıs by some surgeons. For example, abdomınoplasty ıs known by most of the patıents as weıght loosıng ang gettıng rıd of ecxess fat operatıon. As well lıposuctıon known as a treatment of choıce for obesıty. Some surgeons go beyond the saf borders of fat removıng operatıons to satısfy patıent and to be come famous as how ıs hero of make the patıent as thın as posıble ın sıngle operatıon. But ıt ıs lıfe treathenıng ın fact.

Here we dıscussed the most populare and the most frequent mıstakes ın aesthetic operatıons. But we must know that any ınterventıon done wıthout ınsıght of prıncıples of that operatıon ıs a mıstake.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir