2Kimya sektörü 2016 yılındaki büyümesine sürdürüyor ve 2017’de 15,5 milyar dolar ihracat hedefliyor

Kimya sektörü; otomotiv ile hazır giyim, konfeksiyonun ardından en çok ihracat yapan üçüncü sektör konumunu 2016 yılında da korudu. Sektörün bu dönemde başlıca ihracat pazarları arasında; Almanya, Mısır, Irak, İran, İtalya, İngiltere, Hollanda, ABD, Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler öne çıktı. Kimya ihracatının yılı yaklaşık 15 milyar dolarla kapatacağı tahmin ediliyor. 2017 yılı hedefi ise 15,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek.

Kimya sektörünün 2008 krizinden önce alternatif pazarlara yönelme stratejisini benimsediğini ve AB’deki daralmanın olumsuz etkisini bu strateji ile dengelediğini hatırlatan Murat Akyüz, 2017 ve sonrasında da kimya ihracatının rotasını farklı bölgelere çevirerek mevcut sıkıntıları aşmayı planladıklarını söyledi. İKMİB Başkanı; “Petrol fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilenen Rusya ekonomisindeki yavaşlama ve uçak krizi sonrası düzelmelerin zaman alması bu bölgeye ihracat yapan firmalarımızın hedeflerinde sapmalara yol açtı. Diğer taraftan Mısır, İran gibi ülkelerde ihracatı sekteye uğratacak tarife dışı engel olarak da nitelendirebileceğimiz kayıt zorunlulukları ile karşı karşıya kaldık. Tüm evraklandırmalarını tamamlayan bitmiş mamül üreticisi ihracatçılarımız Mısır ve İran’dan halen satış ile ilgili izin alamamışlardır. Onay süreci neredeyse 6 ay geçmesine rağmen tarife dışı engellerle devam etmektedir. Kimya ihracatının 2017 ve sonrasında yeniden ivme kazanması için alternatif pazar stratejisine ihtiyaç duyuyoruz. AB ile yaşanan gelişmeler ve bölge ülkelerdeki istikrarsızlık, ihracat yaptığımız ülkeleri çeşitlendirmenin ve riski azaltmanın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Bu kez rotamızı uzak bölgelere çevireceğiz. ABD, Güney Amerika ve Uzakdoğu’da Vietnam, Kamboçya gibi gelişen ve payımızın yetersiz olduğu pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Keza ABD, 2017 ve sonrasında ihracat açısından daha aktif olmamız gereken bir diğer pazar görünümünde” dedi.

3Dünyada ticaret yapmanın giderek zorlaştığı bir dönem yaşadıklarını dile getiren Murat Akyüz; “Tüm gelişmeleri alt alta koyduğumuzda 2017 yılının da kolay olmayacağını kestirmek zor değil. Buna rağmen umutsuz değiliz, çok daha zorlarını gördük. İhracatçılarımız var güçleri ile çalışmaktan vazgeçmiyor. Türkiye, her şeye rağmen gelecek vaat eden, önemli bir pazar. Hükümetimizin KOBİ’leri, ihracatçıyı destekleyen teşviklerini de son derece olumlu buluyoruz. Yatırımı gündeme getiren her türlü destek ve kolaylık gerek sanayicimizi gerekse ekonomimizi rahatlatacaktır. 2017 yılında hedefimiz geçmiş yıllardaki artış ivmesini yeniden yakalamak ve kayıplarımızı telafi etmek olacak. İKMİB olarak milli katılımlı fuarlar, ticaret heyetleri ve alım heyetlerimize son sürat devam edeceğiz. Rekabetin artması ihracat birim fiyatlarımızı aşağıya çekiyor. Bu kısır döngüden ancak katma değeri yukarı çekecek stratejilerle çıkabiliriz. Ar-Ge ve tasarıma verdiğimiz desteklerin altında da bu düşünceler var.” açıklamasında bulundu.

The chemical industry aims to export $ 15.5 billion in 2017

Turkish Chemical Industry maintained the third position in exports after automotive and ready-to-wear industries in 2016. The main export markets of the sector in this period are countries such as Germany, Egypt, Iraq, Iran, Italy, England, Netherlands, USA, Greece and Saudi Arabia. It is estimated that chemical exports will cover the year with about $ 15 billion. The year 2017 target is to realize an export of 15.5 billion dollars.

Reminding that the chemical sector adopted the strategy of turning to alternative markets before the crisis of 2008 and balanced the negative effect of the shrinkage in the EU with this strategy, Murat Akyuz said that they plan to overcome the existing problems by turning the route of chemical exports to different regions in 2017 and later. President of IKMIB said; “The slowdown in the Russian economy, which has been negatively affected by oil prices, and the time it takes to recover after the plane crisis have led to deviations in the targets of our exporting firms to this region. On the other hand, we faced the registration obligations that we can characterize as non-tariff barriers to export to countries such as Egypt and Iran. Our finished good producer exporters who have completed all their paperwork have not been able to obtain permission from Egypt and Iran for sales. Although the approval process is almost 6 months away, non-tariff barriers continue to be hindered. We need an alternative market strategy to accelerate chemical exports in 2017 and beyond. Developments with the EU and instability in the countries of the region once again reveal the importance of diversifying and mitigating the countries we export. This time we will set our route into remote areas. we have to turn to markets such as the US, South America and the Far East such as Vietnam, Cambodia which are developing and our share is insufficient. Likewise, the US purports another market that we need to be more active in terms of exports in 2017 and beyond.”

World Import and Export

Stating that they are experiencing a period of difficulty to trade in the world, Akyuz said, “It is not hard to imagine that 2017 will not be easy when we put all the improvements in the bottom line. Despite this, we are not desperate, we have seen more difficulties. Exporters do not give up working with their existing strengths. Turkey is a promising market despite everything. We believe that our government’s SMEs and incentives that support exporters are extremely positive. Any kind of support and convenience that brings investment to the agenda will relieve our industrialists if necessary. In 2017, our goal will be to regain the growth momentum in the past years and make up for losses. As IKMIB, we will continue the speed of the national fairs, trade delegations and procurement delegations. The increase in competition pushes down our export unit prices. From this vicious cycle, we can come up with strategies that will push up the value added. For this purpose, we attach great importance to R&D and design.”

#Kimyasektörü #ihracat #Kimyaihracatı #İKMİB #MuratAkyüz #TurkishChemicalIndustry

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir